ZREALIZOWANE PROJEKTY

Poniżej zamieszczamy listę niektórych  zrealizowanych przez nas projektów włączenie z referencjami:

 1. Rozdiał kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach
 3. Wodociągowanie wsi Bobolice
 4. Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach
 5. Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Ziębickiej, Poprzecznej, Bolesława Chrobrego w Ząbkowicach śląskich
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna, Sanatoryjna, 9Maja w Pieszycach
 7. Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w innych rejonach Gminy- ul. Staszica w Piławie Górnej
 8. Uzbrojenie terenu osiedla Starogórska-Leśna w Górze
 9. Odbudowa drogi powiatowej nr 3242D, ulica Wolności w Szczytnej
 10. Modernizacja ulicy Św. Floriana w Strzelinie
 11. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piława Dolna
 12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na os. Kolorowym w Dzierżoniowie
 13. Sanitacja Gminy Borów etap III
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Komorniki, Jastrzębce, Proszków, Ciechów Buczki Przedmoście i Święte.
 15. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie budowy i przebudowy dróg oraz koncepcji odprowadzenia wód opadowych w rejonie ulic: Cegielnianej, Nowej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej w Kamiennej Górze
 16. Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Ogrodowej, Parkowej, Słonecznej, Karola Miarki, Starej i Przelot w Kamiennej Górze
 17. Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego - droga gminna nr 117311D w Strzelinie