OFERUJEMY :

  Projektowanie :

 •         Dróg i ulic
 •         Sieci, instalacji sanitarnych
 •         Instalacji wod.-kan.-gaz.
 •         Sieci i kanalizacji teletechnicznych
 •         Oświetlenia dróg
 •         Instalacji elektrycznych , Stacje transformatorowe
 •         Zagospodarowania przestrzeni ( parki , place  itp. )
 •         Terenów zieleni

  OFERUJEMY PONADTO :

 •          Studium wykonalności dla inwestycji
 •          Raporty oddziaływania na środowisko
 •          Szczegółowe specyfikacje techniczne
 •          Inwentaryzacje obiektów budowlanych
 •          Opracowania geodezyjne
 •          Doradztwo techniczne
 •          Obsługę procesu inwestycyjnego
 •          Nadzory budowlane i kosztorysowanie
 •          Operaty szacunkowe – wyceny
 •          Inne usługi

  GWARANTUJEMY :

 •          Wysoką jakość naszych opracowań
 •          Kompleksowość usług   ( od aktualizacji mapy zasadniczej  do pozwolenia na budowę )